تبلیغات
پایان نامه های روانشناسی - پایان نامه های روانشناسی
تامین منابع پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 8 شهریور 1389-11:07 ب.ظمقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:75

قیمت:10،000 تومان

فهرست


فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف مفاهیم تحقیق
تعاریف مفهومی
افسردگی
دلبستگی
سبک های حل مسئله
تعاریف عملیاتی
افسردگی
سبک های دلبستگی
سبک های حل مسئله


فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف افسردگی
رویکرد رفتاری
رویکرد روانکاوی
رویکرد زیستی
رویکرد شناختی
سبک های دلبستگی
دلبستگی در نظام باولبی
دلبستگی در بزرگسالان
ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان
الف : بزرگسالان ایمن
ب: بزرگسالان ناایمن
مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال
پیامدهای دلبستگی
سبکهای مقابله ای
شیوه های حل مسئله
جهت گیری به مسئله
مهارت های حل مسئله
رابطه حل مسئله و شیوه مقابله


فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
الف : معرفی پرسشنامه
ب : میزان ثبات ، پایایی و قابلیت اعتماد آزمون
ج : هنجاریابی آزمون هازن و شور در ایران
د : نحوه اجرای آزمون
ه : نمره گذاری
پرسشنامه سبک های حل مسئله
معرفی پرسشنامه
روش اجرای تحقیق


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های توصیفی
سبک های دلبستگی
وضعیت دلبستگی در دو گروه افسرده و بهنجار
جدول4-1- داده های توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی برای دو گروه افسرده و بهنجار
نمودار 4-1- نمودار توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی دو گروه افسرده و بهنجار
سبک های حل مسئله
جدول 4-2- داده های توصیفی برای سبک های حل مسئله دو گروه افسرده و بهنجار
تحلیل استنباطی
تحلیل فرضیه ها
جدول شماره4-3- داده های آماری آزمون دلبستگی
جدول 4-4- داده های آماری تی هتلینگ برای سبک های حل مسئله
جدول 4-5- تحلیل واریانس دوطرفه سبک های حل مسئله


فصل پنجم : بحث و تفسیر یافته ها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
منابع
پیوست ها


بررسی و مقایسه میزان اضطراب امتحان دانشجویان بومی و غیر بومی
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )
قیمت:12،000 تومان

چكیده :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر بومی و غیربومی و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معنی‌دار است كه فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان بومی و غیربومی در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است  و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب   

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند.
رویكردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
عنوان
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه  اجرای تحقیق
روش‌های آماری

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای كاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش

منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فن‌آوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در میان این گرداب، آن چه از انسان امروزی انتظار می‌رود دانش آموزی و كنار آمدن با پیچیدگی‌های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن كنار آید و برای كنار آمدن بر این وضع، از مكانیزم تعادل حیاتی سود می‌جوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است كه برای مقابله با این پیچیدگی‌ با آنها توسل می‌جوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی كه می‌گوییم مضطربیم، تصور كلی داریم. ما می‌توانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌پردازیهای كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یك علامت خطر را مبنی بر این كه جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا می كند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پیش می‌رود و هرچه می‌آموزد در انبار ذهن خویش آنها را اندوزش می‌كند.
انسان در عصر پراضطراب به پیش می‌رود و علم می‌آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشكلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یكدیگر روابط متقابل دارند( خداپناهی، 1376).
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یك پاسخ سازش یافته تلقی می‌شود، به گونه‌ای كه می‌توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم، یا فقدان اضطراب ممكن است ما را مشكلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه كند( دادستان، 1376). ولی با این حال اضطراب می‌تواند عملكرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملكرد یك دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار می‌گیرد، این امر نباید سبب شود فكر كنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممكن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی‌اش در دادن جواب كامل سوال گردد( سیف، 1379).
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه به عنوان عامل مختل، بلكه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش می‌كند. همه می‌دانند كه در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار كسالت و خواب‌آلودگی می‌شود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی می‌شود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملكرد دست می‌یابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناكامی می‌انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملكرد به بهترین شكل بروز می‌كند( مارشال ریو ، 1376).
اضطراب به عنوان یك انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یكی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارك  1989، و بسیاری كسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اندو تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و ... را  مورد توجه قرار داده‌اند.

"بررسی رابطه منبع کنترل(درونی-بیرونی) باعزت نفس"
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

رشته:روانشناسی

تعداد صفحات:102

قیمت:15،000 تومان


چكیده تحقیق
    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.
    جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز  نفر از دانشجویان كه شامل  دختر و  پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
   روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
   نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
  1 بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  2 بین عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  3 بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
  4 بین منبع كنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق
مقدمه

فصل اول                                          
بیان مسئله                                                      
اهمیت پژوهش                               
هدف پژوهش                               
سوالات پژوهش                                                                                        
متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها         
منبع کنترل                                     
تعریف عملیاتی                                            
عزت نفس       
                                 
 فصل دوم                                   
پیشینه نظری                                                                                    
 نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس           
نظریه جیمز                                    
نظریه مید                                               
نظریه کولی                                    
نظریه روزنبرگ                                           
نظریه سالیوان                                    
نظریه هورنای                                        
نظریه آدلر                           
نظریه راجرز                                              
نظریه مزلو                                                 
نظریه ی آلپورت         
نظریه ی دیگر روانشناسان                 
عزت نفس و غرور                                
نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس                                     
نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                     
كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس                                          
منبع كنترل                                                                                        
رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل 
مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی
تفاوت های فردی
كنترل                                                                      
واكنش در برابر از دست دادن كنترل  
منبع كنترل                                                                                     
منبع كنترل درونی                                           
منبع كنترل بیرونی
ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی   
ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 
تصور راتر در باره انسان     
                                          
فصل سوم                                           
طرح پژوهش                                
جامعه ی مورد پژوهش                                
نمونه روش نمونه گیری                                 
ابزارتحقیق                                                                                      
آزمون منبع کنترل              
آزمون عزت نفس          
روش اجرای پژوهش                                     
اجرای اصلی                               
روش آمار

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمارِِِی
یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم                                                                     
بحث و نتیجه گیری                                        
پیشنهادات                       
منابع
ضمائم
بررسی و مقایسه میزان اظطراب دانشجویان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ایام امتحانات
  این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات:74

قیمت:10،000تومان
چكیده :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معنی‌دار است كه فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است  و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب   

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند.
رویكردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
عنوان
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه  اجرای تحقیق
روش‌های آماری

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای كاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش

منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فن‌آوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در میان این گرداب، آن چه از انسان امروزی انتظار می‌رود دانش آموزی و كنار آمدن با پیچیدگی‌های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن كنار آید و برای كنار آمدن بر این وضع، از مكانیزم تعادل حیاتی سود می‌جوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است كه برای مقابله با این پیچیدگی‌ با آنها توسل می‌جوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی كه می‌گوییم مضطربیم، تصور كلی داریم. ما می‌توانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌پردازیهای كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یك علامت خطر را مبنی بر این كه جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا می كند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پیش می‌رود و هرچه می‌آموزد در انبار ذهن خویش آنها را اندوزش می‌كند.
انسان در عصر پراضطراب به پیش می‌رود و علم می‌آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشكلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یكدیگر روابط متقابل دارند( خداپناهی، 1376).
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یك پاسخ سازش یافته تلقی می‌شود، به گونه‌ای كه می‌توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم، یا فقدان اضطراب ممكن است ما را مشكلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه كند( دادستان، 1376). ولی با این حال اضطراب می‌تواند عملكرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملكرد یك دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار می‌گیرد، این امر نباید سبب شود فكر كنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممكن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی‌اش در دادن جواب كامل سوال گردد( سیف، 1379).
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه به عنوان عامل مختل، بلكه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش می‌كند. همه می‌دانند كه در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار كسالت و خواب‌آلودگی می‌شود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی می‌شود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملكرد دست می‌یابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناكامی می‌انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملكرد به بهترین شكل بروز می‌كند( مارشال ریو ، 1376).
اضطراب به عنوان یك انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یكی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارك  1989، و بسیاری كسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اندو تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و ... را  مورد توجه قرار داده‌اند.


بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل در دانشگاه

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480) .

توضیحات:پایان نامه کارشناسی (روانشناسی)

تعداد صفحات: 57

قیمت:9،000تومان


چكیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه است.
جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه است. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر می باشد كه 50 نفر مجرد و 50 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا  می باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی 2 می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»
فهرست مطالب

چكیده
فصل اول: طرح تحقیق                               
1-1-    مقدمه
1-2-    بیان مسئله
1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4-    اهداف پژوهش
1-5-    سؤالهای پژوهش
1-6-    تعاریف نظری
1-7-    تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینة تحقیق
2-1- پیشینة تحقیق                               
2-2 پیشینة نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانی- اجتماعی
تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تكامل هیجانی- عاطفی
 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها
رشد و تكامل اجتماعی
ترك خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خودمحوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریك اریكسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحرانهای دوره نوجوانی
2-3- پیشینه عملی

فصل سوم: اجرای تحقیق
3-1- جامعه آماری
3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-3- ابزار گردآوری داده ها
3-4- روش گرد آوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش
4-2- داده های جانبی   
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- محدودیت ها
5-3 پیشنهادات

پیوست       
منابع و مآخذ

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات:105

قیمت:15،000 تومان

توضیحات بیشتر: پایان نامه ای بسیار کاملچكیده پایان‌نامه :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه تبریز صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت. بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ی شخصیتیNEO PI-R  استفاده شد، که دارای پنج شاخص روان رنجورخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیری، و با وجدان بودن است. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون های T هتلینگ و t استیودنت برای دو نمونه ی مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از تأیید پنج فرضیه از شش فرضیه ی مطرح شده در پژوهش می باشد. به عبارت دیگر تأیید فرضیه ی  اول نشان داد که اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند. در پنج فرضیه ی دیگر به طور مجزا هر یک از پنج عامل شخصیتی نئو در دو گروه آزمودنی ها با آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت، و معنی داری t محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح 05/0 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که در شاخص های روان رنجورخویی، برون گرایی، دلپذیری، و با وجدان بودن تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات اعضای انجمن های علمی و ادبی در سطح 05/0 معنی دار است، ولی معنی داری تفاوت در شاخص انعطاف پذیری تأیید نشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
 (1-1) مقدمه
(1-2) بیان مسئله
(1-3) اهمیت پژوهش
(1-4) اهداف پژوهش
(1-5) فرضیه های پژوهش
(1-6) متغیرهای پژوهش
(1-7) تعریف مفاهیم پژوهش

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
(2-1) مقدمه
(2-2) تعاریف شخصیت
(2-3) اصطلاحات معادل شخصیت
(2-4) جنبه های شخصیت و عوامل به وجود آورنده ی آن
(2-5) سنجش و ارزیابی در مطالعه ی شخصیت
(2-6) پژوهش و تحقیق در مطالعه ی شخصیت
(2-7) نظریه در مطالعه ی شخصیت
(2-8) رابطه ی سنجش، پژوهش و نظریه
(2-9) دیدگاه ها و نظریه های شخصیت
(2-10) دیدگاه صفات
(2-11) روش تحلیل عاملی و مدل پنج عاملی شخصیت
(2-12) ویژگی های شخصیتی دانشمندان و هنرمندان
(2-13) پیشینه ی تحقیق
(2-14) سابقه ی پژوهش در ایران
(2-15) تحقیقات خارجی

فصل سوم : روش تحقیق
(3-1) مقدمه
(3-2) طرح پژوهش
(3-3) جامعه و نمونه ی آماری
(3-4) روش نمونه گیری
(3-5) ابزارهای جمع آوری اطلاعات
(3-6) پرسشنامه ی شخصیتی نئو NEO PI-R
(3-7) روش اجرای پژوهش
(3-8) روش تحلیل داده ها

فصل چهارم : نتایج تحقیق
(4-1) مقدمه
(4-2) یافته های توصیفی
(4-3) یافته های استنباطی

فصل پنجم : بحث در نتایج تحقیق
(5-1) بحث در نتایج
(5-2) محدودیت های پژوهش
(5-3) پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

منابع
پیوست (1)
پرسشنامه ی تست شخصیتی NEO PI-R))

پیوست (2)
پاسخنامه ی تست شخصیتی   NEO PI-R))

 

(1-1) مقدمه
شخصیت  را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست، زیرا محورهای اساسی بحث شخصیت در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، احساسات و عواطف است. مفهوم اصلی و اولیه¬ی شخصیت، تصویر صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد جامعه بازی می کند، ترسیم می شود، یعنی در واقع فرد به اجتماع خود شخصیتی ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می کند (گاردنر ، 1997 و هیل ، 1998، به نقل از حقیقی و دیگران، 1383).
کانت  می گوید: "علم  مجموعه ای است از روابط درونی بین مفاهیم و الگوی کلامی که در نتیجه ی آزمایش و مشاهده به وجود آمده اند که در مشاهده ها و آزمایش های آتی مورد استفاده قرار می گیرند" (به نقل از دلاور، 1380). علم عبارت است از مجموعه ی اطلاعات و شیوه های پرداختن به آنها یا به دست آوردن آنها. محتوای رشته هایی مانند شیمی، فیزیک، ستاره شناسی، و روانشناسی، علم را به عنوان مجموعه ای از اطلاعات روشن می کند. ...علم، قدرتمندترین ابزار روانشناسی برای جدا کردن واقعیت از خیال است (لفرانسوا گی آر. ، ترجمه ی سید محمدی، 1382).
هنر  عبارت است از: "تجلی زیبایی یک احساس برانگیخته شده در آرایش همگون از خطها، رنگها، حرکتها، اشاره ها، صوتها و کلمه ها برای پاسخ گفتن به یک دغدغه ی متعالی" (مسلمی، نشریه ی آبادی،شماره ی 17).
مسئله ی هنر از دو جهت قابل طرح است، جهت اول این است که ما به عنوان انسانهای شرقی و وابسته به چند تمدن پرشکوه و عظیم اگر بخواهیم روی پای خود بایستیم، باید از سرچشمه های اصیل فرهنگی خود استفاده کنیم و از غرق شدن بدون اراده در ارزشها و فرهنگهای غیرخودی دوری کنیم. جهت دیگر در ارتباط با مسئله ی هنر این است که بر خلاف گذشته، هنر یکی از جنبه های فرعی و تفننی زندگی برخی از اقشار مرفه و ثروتمند نیست، بلکه امروزه هنر جدی ترین و ضروری ترین مسئله ی انسانی است که در متن زندگی همه ی مردم رسوخ پیدا کرده است.اکنون زمام هنر به دست متفکران دردمند و آگاه است (شریعتی، 1379، به نقل از حقیقی و دیگران، 1383).
فن آور  و هنرمند  از بزرگان یک جامعه اند و بر سمت و سوی کار هر یک ارزشهای اعتقادی و اجتماعی به شدت مؤثر است. هر دو دست اندرکاران خلق یک چیز نو هستند. فن آور در عرصه ی پاسخ به یک نیاز مادی تلاش می کند و هنرمند نیازهای غیرمادی انسان را از دریچه ی تجربه های احساسی خود پاسخ می گوید (مسلمی، نشریه ی آبادی،شماره ی 17).
در حیطه ی روانشناسی شخصیت، نظریه های گوناگونی مطرح شده است، از جمله نظریه های سرشتی لمبروزو، روان تحلیل گری فروید، پدیدارشناختی راجرز، شناختی کلی، و ... . یکی از دیدگاههای جدید شخصیت، رویکرد صفات است که از دیدگاههای مطرح در این حوزه است و در سالهای اخیر به طور جامع با مدل پنج عاملی شخصیت ارائه شده است (ایرانی، 1383).اگرچه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد، اما تحقیقات، پنج عامل را برای دسته بندی آنها تأیید نموده اند. این پنج عامل در زمانها و فرهنگهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان پنج عامل بزرگ شناخته شده اند. این پنج عامل پس از تجدید نظر زیاد به عاملهای روان رنجورخویی ، برون گرایی ، گشودگی ، دلپذیری ، و وظیفه شناسی  نامگذاری شده اند (کوستا و مک کری ، 2002، به نقل از حقیقی و دیگران،1383).
با توجه به آنچه بیان شد پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه ی ویژگیها(عوامل)ی شخصیت به شناخت عوامل همبسته با گرایش افراد به فعالیت در حوزه های علمی و هنری پرتوی بیفکند.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:40 ب.ظ


cialis
جمعه 9 فروردین 1398 06:15 ق.ظ
bkpgbns how many mg of tadalafil to take http://cialissom.com/ buy cialis 20mg [url=http://cialissom.com]cialis
usa[/url] will tadalafil increase heart rate
http://wirymedal795.unblog.fr
جمعه 13 مرداد 1396 09:10 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to
know so much about this, like you wrote the book in it or
something. I think that you could do with a few pics to drive
the message home a bit, but other than that, this is magnificent
blog. A great read. I will definitely be back.
What is distraction osteogenesis?
شنبه 7 مرداد 1396 08:04 ق.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Cheers
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 08:04 ب.ظ
Howdy I am so delighted I found your blog page, I really
found you by accident, while I was searching on Aol
for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also
added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
lot more, Please do keep up the great b.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:35 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads
up. The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design and style look great though! Hope you get
the problem resolved soon. Cheers
جمعه 25 مهر 1393 10:26 ب.ظ
سلام.اگه یکی از این پایان نامه ها را بخریم همه فصل هاش کامله و دیگه نیازی به کار کردن نداره؟ممنون از راهنمایتون.
یکشنبه 14 مهر 1392 05:08 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر