تبلیغات
پایان نامه های روانشناسی - پایان نامه های روانشناسی
تامین منابع پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 29 مرداد 1389-01:10 ب.ظ"مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی  دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان عقاید مذهبی پایین"

  این محصول به صورت فایل می باشدپس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  


  تعداد صفحات: 104

قیمت:15،000 تومان

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
1-1-)مقدمه
1-2-) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) سوالات پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضیه های پژوهش
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1) آقار منفی بر تندرستی
2-2) زیگموندفروید
2-3) آلبرت الیس
2-4) وندل والترز
2-5) متخصصان مراقبت های اولیه
2-6) پزشکان مراقبت های اولیه
2-7) آرای روان شناسان موافق با دین
2-8) ویلیام جیمز
2-9) کارل گستاویونگ
2-10) دین و سلامت روان
2-11) مقابله ی دینی با تنش
2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی
2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ
2-14) افسردگی و خودکشی
2-15) اضطراب
2-16) مصرف سوء الکل و دارو
2-17) مطالعات درمانی
2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
2-19) دین و سلامت بدن
2-20) فشار خون بالا
2-21)سکته مغزی
2-22) بیماری قلبی
2-23) سرطان
2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل
2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
 انسان

فصل سوم : روش پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه ی آماری پژوهش
3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
3-4) طرح پژوهش
3-5) روش دست یابی به داده ها
3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
3-11) مقیاس های سلامت عمومی
3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی
3-13) روش جمع آوری داده ها
3-14) روش اجرای اصلی پژوهش
3-15) روش آماری

فصل چهارم : یافته ها
4-1) مقدمه
4-2) داده های تحلیل شده
4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
5-3) محدودیت های پژوهش
5-4) پیشنهاد های  تحقیق

منابع و ماخذ

1-1) مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375).
بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.
"بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی"
  این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات: 230

قیمت:12،000 تومان
فهرست مطالب
چکیده
 
فصل اول- كلیات
مقدمه   
بیان مسأله   
ضرورت و اهمیت تحقیق   
اهداف تحقیق
   
فصل دوم- ادبیات موضوع
گفتار یكم- خانواده   
تعریف خانواده   
اهمیت خانواده   
گفتار دوم - آسیبهای خانواده   
اختلاف خانوادگی   
خشونت خانوادگی   
تجاوز جنسی علیه زنان   
تجاوز جنسی علیه كودكان   
فقر و انحرافات اجتماعی   
طلاق و انحراف   
اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان   
بزهكاری یكی از افراد خانواده   
گفتار سوم- رووسپیگری   
تعریف فحشا و رووسپیگری   
الف) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ملل ابتدایی   
ب) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ایران   
یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله رووسپیگری   
گفتار چهارم- مبانی نظری    
مقدمه   
الف) تئوریهای جامعه‌شناسی   
نظریه كنترل   
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی   
ساترلند و پیوند افتراقی   
نی و نظریه روابط خانوادگی   
تئوری کنترل متعادل    
خانواده و تئوری ارتباطات نسبی   
ثورن بری و نظریه تكاملی   
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا   
نظریه دین و مذهب   
تئوری امیل دوركیم   
نظریه ماركس    
ب) تئوریهای روانشناسی   
تئوری سالیوان   
تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز   
روان‌شناسی فانون (Fanon)    
نظریه درماندگی آموخته شده   
چارچوب نظری تحقیق    
مدل نظری تحقیق   
مروری بر تحقیقات   
فرضیه های پژوهش
    
فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش
مقدمه   
روش تحقیق   
روش جمع‌آوری اطلاعات   
جامعه آماری   
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه   
تعریف مفاهیم تحقیق   
سطح سنجش متغیرها   
روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
   
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
-- جداول توصیفی   
-- جداول تبیینی و آزمون فرضیات
   
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات
-- نتایج توصیفی   
-- نتایج تبیینی   
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات   
محدودیت های پژوهش   
منابع و ماخذ    
پیوست
پرسشنامه
 
چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و غیر رووسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .
روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان رووسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان رووسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه  نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر رووسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه  نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 06:45 ب.ظ


cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:36 ق.ظ

Cheers. A good amount of data.

cialis professional yohimbe generico cialis mexico buy cialis online cialis authentique suisse buy cialis online nz cialis generisches kanada 5 mg cialis coupon printable costo in farmacia cialis ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis pharmacie en ligne
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:33 ب.ظ

You've made your point quite clearly!.
free generic cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis efficacit cialis pas cher paris chinese cialis 50 mg 5 mg cialis coupon printable best generic drugs cialis cialis 5 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis online napol
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:22 ب.ظ

You actually explained it superbly!
cheap generic sildenafil sildenafil how to get prescription viagra buy cheap viagra generic online online pharmacy sildenafil order sildenafil online uk buy viagra where pharmacy buy online buy female viagra viagra online doctor
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:08 ق.ظ

Kudos, Excellent information!
cialis tablets for sale cialis qualitat miglior cialis generico comprar cialis navarr cialis rezeptfrei cialis generisches kanada enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo in linea basso cialis coupons prescription doctor cialis
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:32 ب.ظ

You actually expressed that adequately.
cialis generic availability cialis pills price each canadian drugs generic cialis opinioni cialis generico how to purchase cialis on line cialis lilly tadalafi cialis daily new zealand warnings for cialis cialis 20mg preis cf cialis generisches kanada
http://viabiovit.com/can-you-buy-viagra-in-the-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 ق.ظ

Wow all kinds of useful facts.
buy viagra online canada no prescription generic viagra uk online get viagra online prescription buy viagra brand online order viagra buy viagra jelly buy viagra online ireland buying viagra online uk buy online pharmacy viagra for men
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:35 ق.ظ

Kudos! I enjoy it!
effetti del cialis i recommend cialis generico warnings for cialis viagra vs cialis cialis generic tadalafil buy discount cialis cheap cialis tadalafil tablets fast cialis online buy cialis uk no prescription
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 04:02 ق.ظ

Thank you, Loads of knowledge.

usa viagra online uk cheap viagra can i buy viagra without prescription order cheap viagra online where to buy cheap viagra viagra cheap levitra online viagra cheap buy viagra pay with paypal viagra 100mg buy viagra super active
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:52 ب.ظ

Position effectively regarded..
we recommend cialis best buy cialis et insomni wow look it cialis mexico order generic cialis online cialis sans ordonnance il cialis quanto costa tadalafil 10 mg cialis pills price each cialis 200 dollar savings card cialis tablets for sale
imvu credit hack
سه شنبه 15 اسفند 1396 09:29 ب.ظ
شما در واقع به نظر خود بسیار آسان است، اما من پیدا کردم
این موضوع واقعا چیزی است که من فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.
برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من هستم
منتظر پست بعدی خود هستم، سعی خواهم کرد تا آن را آویزان کنم!
free token generator chaturbate
دوشنبه 14 اسفند 1396 07:38 ب.ظ
حالا من میروم تا صبحانه بخورم، بعد از آن
صبحانه من دوباره دوباره به خواندن اخبار دیگر.
call duty heroes hack
پنجشنبه 28 دی 1396 12:03 ق.ظ
شما خیلی عالی هستید من فکر نمی کنم که واقعا از قبل چیزی از این قبیل خواندن داشته باشم.
بنابراین بزرگ است که کسی را با چند اندیشه اصلی در این موضوع آشنا کنیم.
واقعا.. با تشکر از شروع این تا. این سایت یکی از چیزهایی است که مورد نیاز است
در وب، شخصی با اصالت کمی!
kandismitten.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 04:47 ب.ظ
I am not sure where you're getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I was looking for this
information for my mission.
Can you increase your height by stretching?
شنبه 7 مرداد 1396 07:53 ق.ظ
It's remarkable to pay a visit this web page and reading the views
of all friends on the topic of this article, while I am also zealous of
getting know-how.
Latosha
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:02 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this
piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant piece of
writing.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:22 ق.ظ
Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and coverage!
Keep up the great works guys I've incorporated you guys to blogroll.
مجید
یکشنبه 11 مرداد 1394 12:48 ب.ظ
بسیار عالی
جمعه 4 مرداد 1392 06:48 ب.ظ
ای کاش برای کارشناسی ارشد هم داشتین
سرور
شنبه 1 تیر 1392 01:43 ب.ظ
مطالب بسیار جامع همراه با تنوع موضوع.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر