تبلیغات
پایان نامه های روانشناسی - پایان نامه های روانشناسی
تامین منابع پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

جمعه 29 مرداد 1389-02:10 ب.ظ"مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی  دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان عقاید مذهبی پایین"

  این محصول به صورت فایل می باشدپس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  


  تعداد صفحات: 104

قیمت:15،000 تومان

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
1-1-)مقدمه
1-2-) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) سوالات پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضیه های پژوهش
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1) آقار منفی بر تندرستی
2-2) زیگموندفروید
2-3) آلبرت الیس
2-4) وندل والترز
2-5) متخصصان مراقبت های اولیه
2-6) پزشکان مراقبت های اولیه
2-7) آرای روان شناسان موافق با دین
2-8) ویلیام جیمز
2-9) کارل گستاویونگ
2-10) دین و سلامت روان
2-11) مقابله ی دینی با تنش
2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی
2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ
2-14) افسردگی و خودکشی
2-15) اضطراب
2-16) مصرف سوء الکل و دارو
2-17) مطالعات درمانی
2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
2-19) دین و سلامت بدن
2-20) فشار خون بالا
2-21)سکته مغزی
2-22) بیماری قلبی
2-23) سرطان
2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل
2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
 انسان

فصل سوم : روش پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه ی آماری پژوهش
3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
3-4) طرح پژوهش
3-5) روش دست یابی به داده ها
3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
3-11) مقیاس های سلامت عمومی
3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی
3-13) روش جمع آوری داده ها
3-14) روش اجرای اصلی پژوهش
3-15) روش آماری

فصل چهارم : یافته ها
4-1) مقدمه
4-2) داده های تحلیل شده
4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
5-3) محدودیت های پژوهش
5-4) پیشنهاد های  تحقیق

منابع و ماخذ

1-1) مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375).
بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.
"بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی"
  این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات: 230

قیمت:12،000 تومان
فهرست مطالب
چکیده
 
فصل اول- كلیات
مقدمه   
بیان مسأله   
ضرورت و اهمیت تحقیق   
اهداف تحقیق
   
فصل دوم- ادبیات موضوع
گفتار یكم- خانواده   
تعریف خانواده   
اهمیت خانواده   
گفتار دوم - آسیبهای خانواده   
اختلاف خانوادگی   
خشونت خانوادگی   
تجاوز جنسی علیه زنان   
تجاوز جنسی علیه كودكان   
فقر و انحرافات اجتماعی   
طلاق و انحراف   
اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان   
بزهكاری یكی از افراد خانواده   
گفتار سوم- رووسپیگری   
تعریف فحشا و رووسپیگری   
الف) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ملل ابتدایی   
ب) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ایران   
یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله رووسپیگری   
گفتار چهارم- مبانی نظری    
مقدمه   
الف) تئوریهای جامعه‌شناسی   
نظریه كنترل   
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی   
ساترلند و پیوند افتراقی   
نی و نظریه روابط خانوادگی   
تئوری کنترل متعادل    
خانواده و تئوری ارتباطات نسبی   
ثورن بری و نظریه تكاملی   
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا   
نظریه دین و مذهب   
تئوری امیل دوركیم   
نظریه ماركس    
ب) تئوریهای روانشناسی   
تئوری سالیوان   
تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز   
روان‌شناسی فانون (Fanon)    
نظریه درماندگی آموخته شده   
چارچوب نظری تحقیق    
مدل نظری تحقیق   
مروری بر تحقیقات   
فرضیه های پژوهش
    
فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش
مقدمه   
روش تحقیق   
روش جمع‌آوری اطلاعات   
جامعه آماری   
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه   
تعریف مفاهیم تحقیق   
سطح سنجش متغیرها   
روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
   
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
-- جداول توصیفی   
-- جداول تبیینی و آزمون فرضیات
   
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات
-- نتایج توصیفی   
-- نتایج تبیینی   
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات   
محدودیت های پژوهش   
منابع و ماخذ    
پیوست
پرسشنامه
 
چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و غیر رووسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .
روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان رووسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان رووسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه  نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر رووسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه  نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:45 ب.ظ


http://barsohar.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:51 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis pills boards buy cialis online legal cheap cialis cialis professional from usa cialis generic tadalafil buy cialis daily new zealand tadalafil click here cialis daily uk cialis free trial buy cialis sample pack
http://terrirast.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:36 ق.ظ

Cheers! I value this.
cialis coupons opinioni cialis generico generic cialis at walmart cheap cialis generic cialis levitra canadian drugs generic cialis cialis generic tadalafil buy effetti del cialis cialis with 2 days delivery viagra vs cialis
http://alachec.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:10 ب.ظ

Good content. Many thanks!
cialis dose 30mg cialis online holland cialis generika cialis italia gratis precios de cialis generico cialis 20 mg best price import cialis dose size of cialis effetti del cialis we choice cialis pfizer india
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:07 ب.ظ

Regards! Ample tips.

cipla cialis online cialis online holland cialis patentablauf in deutschland cialis en mexico precio cialis rezeptfrei sterreich cialis coupon cialis daily dose generic deutschland cialis online acheter cialis kamagra cialis online
http://ravepuss.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

With thanks! Awesome information!
if a woman takes a mans cialis cialis et insomni prezzo di cialis in bulgaria cialis flussig cialis sale online cialis for bph acheter cialis meilleur pri cialis for sale south africa try it no rx cialis venta cialis en espaa
http://izdizus.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

With thanks! Great stuff.
online prescriptions cialis cialis pas cher paris cialis professional yohimbe cilas purchase once a day cialis what is cialis calis buy cialis sample pack cialis generico in farmacia cialis 20mg prix en pharmacie
http://jacktumbsin.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:01 ق.ظ

Many thanks, Very good stuff!
online prescriptions cialis opinioni cialis generico how to buy cialis online usa buy name brand cialis on line cialis lowest price only now cialis for sale in us side effects of cialis american pharmacy cialis cialis patent expiration generic low dose cialis
buying brand cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:20 ق.ظ

Seriously lots of very good knowledge.
when will generic cialis be available cialis cuantos mg hay buy cialis uk no prescription cost of cialis per pill cialis online holland cialis flussig cialis 50 mg soft tab what is cialis where cheapest cialis cialis et insomni
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:25 ب.ظ

Valuable facts. Thanks.
effetti del cialis cialis 10 doctissimo pastillas cialis y alcoho generic cialis with dapoxetine cialis prices non 5 mg cialis generici we recommend cialis info price cialis per pill cialis sale online cialis tablets australia
http://paetita.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this!
the best choice cialis woman cialis 10mg prix pharmaci buy cheap cialis in uk get cheap cialis cialis diario compra generico cialis mexico enter site very cheap cialis only here cialis pills generic cialis 20mg uk preis cialis 20mg schweiz
is there generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 07:22 ب.ظ

Perfectly spoken indeed. .
cialis coupons price cialis best cialis daily new zealand buy cialis cialis generico milano tadalafil 20mg cialis 30 day trial coupon prix cialis once a da cialis sale online order a sample of cialis
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 05:02 ق.ظ

You made your point pretty well!!
tesco price cialis acquisto online cialis generic for cialis free cialis cost of cialis cvs cialis generika sublingual cialis online canada discount drugs cialis buy brand cialis cheap cialis generico online
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 12:34 ق.ظ

Many thanks! A lot of forum posts.

we like it safe cheap cialis cialis arginine interactio we recommend cheapest cialis callus cialis kamagra levitra cialis rckenschmerzen cialis professional from usa cialis 10 doctissimo cialis tadalafil tadalafil generic
http://keicleroph.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:58 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
usa cialis online where to buy cialis in ontario cialis e hiv the best choice cialis woman fast cialis online cialis generico postepay cialis online deutschland calis cialis rckenschmerzen generic cialis 20mg uk
Buy generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:52 ب.ظ

Appreciate it! A lot of info!

cialis generika generic cialis 20mg uk cialis sicuro in linea india cialis 100mg cost how does cialis work cialis generico milano 5 mg cialis coupon printable cialis side effects dangers order cialis from india cialis reviews
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:33 ب.ظ

Useful info. Thanks a lot!
prescription doctor cialis cialis australia org how to purchase cialis on line cialis for daily use purchasing cialis on the internet the best choice cialis woman cialis with 2 days delivery where do you buy cialis buy cialis online cialis with 2 days delivery
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:46 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of advice.

cialis 5 mg funziona how do cialis pills work purchasing cialis on the internet cialis mit grapefruitsaft cialis usa cost cialis en mexico precio generic low dose cialis safe site to buy cialis online can i take cialis and ecstasy cialis 50 mg soft tab
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:11 ق.ظ

Wow a good deal of amazing material.
cialis daily reviews buy cialis online nz buy cialis online nz cialis online holland cialis canadian drugs female cialis no prescription click here take cialis cialis online holland buy name brand cialis on line cialis kaufen wo
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:12 ق.ظ

Seriously a lot of valuable material.
canadian medications best canadian pharmacies online are canadian online pharmacies safe pharmacy near me canadian online pharmacies legal canadian drug northwest pharmacies canada medication cost canadian pharmacies that are legit canadian drug store
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 09:30 ق.ظ

Whoa many of terrific data.
cialis prezzo in linea basso where do you buy cialis cialis farmacias guadalajara cialis online napol cialis in sconto cialis dosage recommendations wow cialis 20 cialis 100 mg 30 tablet achat cialis en suisse cialis in sconto
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:23 ب.ظ

Kudos. A good amount of data!

dosagem ideal cialis cialis dosage recommendations cialis 10mg prix pharmaci cialis para que sirve order cialis from india buy cialis online nz viagra vs cialis vs levitra the best choice cialis woman cialis in sconto cialis patentablauf in deutschland
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:20 ب.ظ

You made your point.
free cialis when can i take another cialis cialis usa cost brand cialis nl acquisto online cialis preis cialis 20mg schweiz click now buy cialis brand female cialis no prescription cialis for sale safe dosage for cialis
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ق.ظ

With thanks! An abundance of forum posts!

dose size of cialis tesco price cialis 200 cialis coupon side effects for cialis cialis generic tadalafil buy prices on cialis 10 mg compare prices cialis uk generic cialis with dapoxetine achat cialis en itali cialis ahumada
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 05:53 ب.ظ

Many thanks! I value this!
canadian discount cialis canada discount drugs cialis cialis 10 doctissimo cialis 5 effetti collaterali purchase once a day cialis cialis professional from usa cialis prezzo al pubblico how do cialis pills work acheter du cialis a geneve ou acheter du cialis pas cher
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 06:39 ق.ظ

Truly plenty of very good knowledge.
generic cialis with dapoxetine buying cialis in colombia cialis canada acheter cialis meilleur pri cialis 50 mg soft tab venta cialis en espaa cialis vs viagra fast cialis online generic cialis at the pharmacy acheter cialis kamagra
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:39 ب.ظ

You explained that perfectly!
cialis generic tadalafil buy cialis cipla best buy cialis dosage recommendations safe dosage for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne where do you buy cialis prices on cialis 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis generika in deutschland kaufen the best site cialis tablets
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 06:19 ق.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
cilas cialis uk cialis uk next day cialis cuantos mg hay canadian discount cialis cialis great britain cialis from canada prezzo cialis a buon mercato estudios de cialis genricos safe site to buy cialis online
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:08 ب.ظ

Good write ups. Kudos!
cialis australian price cialis diario compra cialis side effects buy cialis online cialis generico milano enter site very cheap cialis cialis side effects dangers generic cialis at walmart we choice cialis uk cialis 5 mg schweiz
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 05:52 ق.ظ

This is nicely said. !
buy name brand cialis on line cialis pills buy name brand cialis on line the best choice cialis woman venta de cialis canada cialis lowest price cialis 5 effetti collaterali how does cialis work how much does a cialis cost generic cialis 20mg uk
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 06:34 ب.ظ

Thanks, Excellent information.
click here take cialis dose size of cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg cialis venta a domicilio cialis 20mg cialis 20 mg click here take cialis cialis preise schweiz cialis coupons printable
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30